Jouw snapt het: ik had geen plectrum aangewend. Zo iets simpels kan zijn snel te vergeten. Daarenboven kan zijn dit leren met een plectrum heel wat beter, omdat dit dit tokkelen ons stuk eerder en makkelijker vormt.Je heb je les gedownload in PDF. Er staat vervolgens veel verdere in dan in een mail met les 2. Je kan video’s aan een fundering aang… Read More